تماس با ما

+98 21 22774509

تگ های تأمین شده

7849

دستورالعمل تجهیزات اندازه گیری

جزئیات سرویس

شرکت چیستا با ابزار دقیق در اختیار تیم مهندسی که در عمل کار آزموده شده اند،
مفتخر است خلاصه ای از سوابق خود را در دو مورد زیر ارائه نماید.

دستورالعمل تجهیزات اندازه گیری (MID)


بخش نامه سنجش اروپایی

قوانین سنجش اروپا به تازگی دستخوش تغییرات مهمی شده‎اند که در برگیرنده تجهیزات اندازه گیری نیز هستند، بخش نامه جدید مربوط به سنجش های دقیق انتقال جرم برای مایعات و گازها است و در حال حاضر در 27 کشور عضو این اتحادیه به علاوه سوئیس و نروژ به مرحله اجرا در آمده اند. از آنجائیکه سنجش گازها با دبی بالا از این دستورالعمل مستثنی شده‎اند، کشورها در برخورد با آن از قوانین ملی خود پیروی می‎کنند. در خصوص مایعات (به جز آب) این دستورالعمل به کلیه اجزاء سیستم میترینگ اشاره دارد و در مورد گازها تنها خود دستگاه دبی سنج را شامل می شود. تمامی سیستم ها یا دستگاه های اندازه گیری دقیق که قبل از سال 2006 نصب شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند از شمول این دستورالعمل خارج هستند. آنها تا پایان عمر خود به فعالیتشان ادامه داده و در این مدت به صورت دوره ای مورد تغییر و تنظیم قرار می گیرند. تغییر در تنظیمات این دستگاه ها از شمول قانون MID خارج است. این تغییرات بایستی به تأیید ارگانهای ذیصلاح در هر کشور برسند تا جهت عملکرد تجهیزات تأیید شده یا موفق به اخذ گواهی MID شوند.

دوره گذر

دوره گذر جهت جایگزینی قوانین MID، ده سال است. کلیه تجهیزاتی یا شیوه های اندازه گیری که قبل از سال 2006 توسط ارگانهای رسمی ملی هر کشور مورد تأیید قرار گرفته، نصب شده و در حال استفاده هستند بایستی تا سال 2016 از سرویس خارج شوند. در صورتی که بنابر هر دلیلی مقرر شد که این تجهیزات به کار خود ادامه دهند، بایستی بر اساس استانداردهای ملی که از MID پیروی می کنند مورد بازبینی قرار گرفته و به تأیید برسند.

سیستم ها وتجهیزات جدید

تمامی سیستم های اندازه گیری یا تجهیزاتی که به تازگی طراحی و نصب شده اند، بایستی مطابق با دستورالعمل جدید به شماره 2004/22/EC طراحی و مورد استفاده قرار بگیرند. کلیه تجهیزاتی که موفق به گذراندن این دستورالعمل شوند موفق به اخذ گواهینامه EC بر اساس MID خواهند شد. تأییدیه MID در زمانی که از توصیه های OIML پیروی شده باشد، از اعتبار ساقط هستند، به دلیل بالا بودن سطح استانداردهای OIML R117-1 (جهت تمامی مایعات به جز آب) و OIML R137-1 (برای اندازه گیری گازها) تفاوتهایی میان اندازه گیری مایعات و گازها به شرح زیر وجود دارد:

سنجش گازها

بخش گازهای این دستورالعمل مربوط به سازندگان دبی سنج های گاز می‎شود و در صورتی که به طور جداگانه از کامپیوتر جبران ساز جریان سیال هم استفاده شده باشد، این دستگاه هم مورد خطاب قرار می‎گیرد. این در حالی است که دبی سنج های کریولیس کمپانی امرسون موفق به کسب تأییدیه MID و EC شده اند و مجاز به استفاده به عنوان کنتور دقیق گاز هستند.


سنجش مایعات

بخش مایعات (به جز آب) این دستورالعمل مربوط به سیستم های بخش دقیق جریان مایع و تمامی اجزاء نصب شده در آن می شود. به همین جهت تمامی طرفهایی که در نصب این سیستم دخالت داشته اند، شامل سازندگان، طراحان، مهندسان نصب و راه اندازی و بهره برداران ملزم به رعایت استانداردهای MID هستند. این بخش از دستورالعمل تقریباً برای تمامی کاربردهای سنجش جریان مایعات یکسان بوده و تجهیزاتی که در این سیستم ها استفاده شده اند، بایستی گواهینامه EC را اخذ کرده باشند. یکی از مهمترین ملاحظاتی که در زمان نصب یک سیستم تحت MID باید در نظر گرفته شود شیوه کالیبراسیون و مدت زمان دوره‎ای تنظیم و تغییر تجهیز است. این موضوع می تواند موجب پیچیدگی هایی در طراحی و انجام امور مهندسی شود. به همین جهت توصیه می شود که ارگان بازرسی کننده و تأیید کننده سیستم از ابتدا در جریان این امر قرار بگیرد.

Top