تماس با ما

+98 21 22774509

تگ های تأمین شده

7849

پروفیباس

استاندارد پروفیباس

یک بستر دیجیتال است که امکان انتقال اطلاعات از تجهیزات اندازه گیری در سایت به سیستم کنترل با سرعت بالا را امکان پذیر می نماید. این نحوه انتقال داده ها، امکان دسترسی به بسیاری از اطلاعات خود تجهیزات را نیز فراهم می آورد. در این سیستم به راحتی می توان یک تجهیز جدید را اضافه نمود یا دستگاه موجود را با یک دستگاه جدید جابجا کرد. این قابلیت اضافه شدن خودکار تجهیزات، حتی برای نسل های جدید یک دستگاه نیز فراهم است.

پروفیباس یک بستر دیجیتال است که بر روی دو سیم موازی ساخته شده و کمیت‎های بسیاری را نظیر شماره تگ، مدل دستگاه، شماره نسخه نرم افزاری دستگاه، شماره سریال، مقدار اولین کمیت اندازه گیری شده، مقدار دومین کمیت اندازه گیری شده، واحدهای مهندسی، شرایط دستگاه، عیوب احتمالی و اخطار به لایه های بالاتر منتقل می کند.
مزایای استفاده از پروفیباس

اگر سیستم آنالوگ قدیمی را با یک سیستم دیجیتال پروفیباس مقایسه کنیم، تفاوتهای زیر را خواهیم یافت

  • 1- مقادیر اندازه گیری شده با دقت بالاتری از سایت مخابره می شوند.
  • 2- کابل‎کشی و مواد مصرفی کابل، کاهش قابل ملاحظه‎ای خواهند داشت.
  • 3- نیاز به هیچ مقیاسی جهت تبدیل mA به یک کمیت وجود ندارد.
  • 4- چندین پارامتر اندازه گیری بر روی یک خروجی قرار داده می شوند.
  • 5- در صورت بروز هر گونه مشکلی در اندازه گیری، آخرین مقدار و حالت دستگاه مخابره می شود.
  • 6- پارامترهای دستگاه از اتاق کنترل قابل تنظیم و تغییر هستند.
  • 7- هزینه ساخت سیستم کنترل به دلیل عدم وجود بخش مارشالینگ و استفاده از محافظ های ضد انفجار کاهش خواهد یافت.
  • 8- به دلیل امکان اعمال تغییرات، هزینه مهندسی کاهش می یابد.
  • 9- میانگین زمان بین دو خرابی کاهش یافته و هزینه تعمیرات نیز کاهش می یابد.


شبکه پروفیباس به دو بخش مجزا تقسیم می شود. بخش PA که سرعت آن 31.25 Kbit/S بوده و با استاندارد IEC-61158-2 مطابقت داشته و امکان استفاده در محیط های انفجاری را داراست و بخش DP که از سرعت بالاتری و در حدود 12000 Kbit/S برخوردار بوده و معمولاً در لایه های بالای کنترل مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول زیر مبین ویژگی هر کدام از این بخش هاست:

کاربری PA( Process Automation) DP( Decentralized Periphery)
پروشکل حلقه انتقال اطلاعات با سرعت بالا
امکان دسترسی به تمامی مشخصات دستگاه
امکان تعریف در سطح دسترسی بالایی
سرعت 31.25 Kbit/S (MBP) 9600 to 12000 Kbit/S (RS485)
Top